📞  +30 2531 029400

Δωρεάν Αποστολή για αγορές άνω των 40€

📞  +30 2531 029400 Δωρεάν Αποστολή για αγορές άνω των 40€

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το www.mateossian.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητά τους. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα) στην ιστοσελίδα μας.
Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας  κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους  κάτωθι όρους  και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.mateossian.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας, αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των συναλλαγών  σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση της πώλησης, την απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, την εξαγωγή  ανώνυμων στατιστικών στοιχείων  και την ενημέρωση τους σχετικά με τα νέα προϊόντα και προσφορές εφόσον βέβαια οι ίδιοι το επιθυμούν .Η επιχείρηση ΜΑΤΕΟΣΣΙΑΝ και το www.mateossian.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς ή να ανανεώνουν τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες μας και τα συναλλακτικά ήθη.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παραγγείλετε κάποιο προϊόν/κάποια προϊόντα  θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, ΑΦΜ σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτείται  κλπ.) Πλέον των ως άνω, οι   πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες μας, χρησιμοποιούνται από το  www.luciocosta.gr, προκειμένου  να εκτελούνται οι παραγγελίες τους, να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα καθώς και να τους παρέχονται απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που ανακύπτουν σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συναπτόντων παραγγελία, όσον αφορά τη διαδικασία χρέωσης του τιμήματος σε πιστωτικές κάρτες διενεργείται  από την Εθνική Τράπεζα.
Επίσης ο χρήστης έχει δικαίωμα της ανάκλησης της ήδη δοθείσας συναίνεσης προς επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με το αρ. 7 του Ευρωπαϊκού γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων(GDPR). Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στις πληροφορίες των συναλλαγών έχουν μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες και τρίτοι προαναφερθέντες εκτελούντες την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων κατ’ εντολή της επιχείρησης και μόνο όποτε και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο (σύμφωνα με το αρ. 6 των γενικών αρχών του Κανονισμού (ΕΕ 2016/679). Ο πελάτης σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα έχει επίσης τα κάτωθι δικαιώματα και δυνατότητα άσκησης αυτών σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα των γενικών αρχών του 2016/679 :

Δικαίωμα ενημέρωσης και πληροφοριών (αρ. 12,13,14) – Δικαίωμα εναντίωσης (αρ.21) – Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα (αρ. 15) – Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων (αρ.16 GDPR) – Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων (αρ.17) – Δικαίωμα περιορισμού των στοιχείων της επεξεργασίας (αρ.18) – Δικαίωμα της φορητότητας, δηλαδή της μεταφοράς των προσωπικών του δεδομένων από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε έναν άλλο(αρ.20).

Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών θα τηρούνται από την επιχείρηση ή τους εκτελούντες την επεξεργασία ή επεξεργασία για λογαριασμό της για όσο χρόνο προβλέπεται από το αρχείο δραστηριοτήτων σύμφωνα με το αρ. 30 του 2016/679.

Η επιχείρηση MATEOSSIAN  διευκρινίζει για μια ακόμη φορά ότι η χρήση προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των απαιτούμενων υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η πώληση και οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν πως η χρήση δεν αποσκοπεί στη συλλογή προσωπικών δεδομένων, αλλά αποκλειστικά και μόνο διευκολύνει τη διαχείριση των ως άνω αναφερόμενων λειτουργιών και την εκτέλεση των παραγγελιών. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από το χρήστη δεν κοινοποιούνται ούτε πωλούνται σε τρίτους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και διαγραφής  των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι έχει το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 12 ν. 2472/1997) και το δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 13 ν. 2472/1997)  για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων κατόπιν τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας με τον κ. Έντι Ματεοσσιάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mateossian.gr ή στο τηλέφωνο +30 2531 029400.

Τέλος, επισημαίνεται στους χρήστες ότι στο MATEOSSIAN υπάρχουν «σύνδεσμοι» (hyperlinks ή banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων τη διαχείριση δεν έχει η Εταιρεία και δεν ασκεί κανένα έλεγχο επ’ αυτών, των εκ μέρους τους παρεχομένων υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρείται εκ μέρους τους. Η χρήση των ανωτέρω συνδέσμων υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους οφείλουν να ενημερώνονται οι χρήστες. Το MATEOSSIAN δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες από την χρήση τους. Η σύνδεση με τους ανωτέρω συνδέσμους πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του χρήστη.

Διαφημιστικά μηνύματα

Η www.mateossian.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ. με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή τηλεφωνικά. Η www.mateossian.gr/ δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία εφόσον οι χρήστες ζητήσουν την διακοπή της.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Η www.mateossian.gr προσφέρει ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης Secure Socket Layer (SSL), μια από τις πλέον αξιόπιστες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται παγκόσμια για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet. Σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας ζητείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, η www.mateossian.gr/ χρησιμοποιεί την τεχνολογία SSL, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να διακινούνται κρυπτογραφημένα στο διακομιστή μας. Για την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα  χρησιμοποιείτε δύο κωδικούς, τον Kωδικό Εισόδου (Διεύθυνση Email) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password). Το ηλεκτρονικό κατάστημα  σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε και θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων κωδικών.

Χρήση Cookies

Το site του καταστήματος www.mateossian.gr χρησιμοποιεί cookies γιατί χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσουν κάποιες βασικές υπηρεσίες του.
Η κατάσταση των παραγγελιών, οι πολλαπλές επιλογές των χρηστών, η αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στη λίστα, η αναγνώριση και διευκόλυνση των συχνών χρηστών, καθώς και η βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.

Μάθετε περισσότερα για τα cookies στο www.cookiecentral.com.

Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360º, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων BestPrice.gr, στην οποία συμμετέχει.

Το BestPrice 360º επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την δραστηριότητα των επισκεπτών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο